jonas-stroms-tandlakeri05

Kostnadsberäkning

Efter undersökning eller inför en behandling får du alltid en kostnadsberäkning.

På kostnadsberäkningen framgår utöver den planerade behandlingens delar, din kostnad inklusive material samt vilken tandvårdsersättning som utgår.

Tandvårdsersättningen utbetalas från Försäkringskassan. Om du är bosatt i Sverige och ansluten till Försäkringskassan utgår ersättningen automatiskt och dras av från din kostnad.

p3a